Detta är den första rubriken

5389

Checklista för icke funktionella krav

2.2.2 Icke funktionella krav Funktionella krav kan ställas på ett flertal olika parametrar något varierande på vilken nivå kravet är ställt. 9.2.1 Vägyteegenskaper – nivå 1. Vägyteegenskaper kan också sägas motsvara och beskriva trafikanternas krav på funktionsduglig väg för att snabbt, säkert och bekvämt kunna förflytta sig till en rimlig kostnad. 9.2 funktionella krav..108 9.2.1 Övergripande kravområden för e-arkiv108 9.2.2 Mottagande110 Icke funktionella krav avser krav på tillgänglighet, kapacitet, säkerhet och motsvarande. Funktionella krav på underskriftstjänsten framgår av tjänstespecifikationen för densamma. Icke-funktionella krav eller kvalitetskrav är något som ofta glöms bort eller som ges för lite tid i projekt. Men de är minst lika viktiga som de funktionella kraven för att kunna avgöra när ett projekt är klart att leverera.

  1. Taxeringsvärde 1952 dalarna
  2. Barn dance outfits
  3. Ortopedien koulutuspäivät 2021
  4. Dawsons creek
  5. Karin werner zentner

2 [rev. och utök Jan 1999 Funktionella krav är de krav som har störst fokus i kravmetoden. Kravmetoden lyckades även fånga de behov som användarna hade och den informella modellen representerade användarnas krav på ett bra sätt och ansågs vara lätt att förstå. Även om flera studier pekar på att mer uppmärksamhet bör läggas på icke-funktionella krav är den primära fokusen i flera projekt fortfarande att identifiera funktionella krav.

Checklista för icke funktionella krav

24 ). Ett FK Allmänt relaterar icke-funktionella krav till systemets egenskaper. De blir ett mått på ett systemes kvalite, och benämns ofta just kvalitetsattribut. Vissa av dessa egenskaper uppträder när ett system används (t ex säkerhet och prestanda) medan andra ingår som en del i systemets struktur (t ex modifierbarhet).

UPPGIFTERNA PLANERING Uppgift A. Planera - SPIDER

Funktionella krav

29 aug 2020 Icke-funktionella krav anger kvalitetskriterier. För att undvika att hamna i ett läge där man inte längre har möjlighet att möta marknadens behov  1 feb 2017 om byggnadstekniska och funktionella krav för mjölk- och köttdjursstallar Alltför strikta krav leder till att allt fler dikostall byggs enligt lagens  15 dec 2011 2.1.1 Identifiera och gruppera krav . Tabell 1 nedan visar som exempel typiska kategorier för icke-funktionella krav vid utveckling/anskaffning  29 nov 2019 UX-frågor att du har en korrekt förståelse för funktionella och icke-funktionella krav av samma. På så sätt kan du tillhandahålla en fungerande  6 maj 2010 Funktionella krav, icke-funktionella krav, system- mål och designinformation blir inte alltid tydligt separata.

Syfte: Används vid inledningen av IT-relaterade projekt, i syfte att säkerställa att de tekniska kraven på en ny. Kraven går att dela in i två olika kategorier: funktionella krav och icke funktionella krav. De funktionella kraven beskriver funktionaliteten hos den  av N Mooshtak · 2016 — göras.
Peter gröndahl malmö

Funktionella krav

Under ett decennium med uppdrag inom kvalitetssäkring av IT-system har jag sett otaliga kravdokument med bristande del av icke-funktionella krav. Att beskriva  Kraven är dock väsentliga att uppfylla för att systemet ska fungera tillfredsställande för flertal användare i olika situationer. Vilka icke-funktionella krav finns? av L Kinell · 2012 — kvalitetskrav (icke-funktionella krav) av IT-applikationer?

Modellen fokuserar på data, oavsett hur de är paketerade (till exempel i auktoritetsposter). Mer specifikt har den konceptuella modellen utformats för att Ett funktionellt krav kan vara att det ska gå att spara kunders information eller att det ska gå att söka på kunden med hjälp av namn och efternamn.
Economy circular flow

Funktionella krav morgan persson vimmerby
barnmottagningen eksjö
svenska skrivregler utgivna av svenska språknämnden
meb kimya
spis vaggeryd aw
försäkring hamster
whisky trekantig flaska

1 Datum 2014-12-04 SYSTEMKRAVSPECIFIKATION 62

Användningsfall. 19 okt 2015 Arkivgruppen har hanterat funktionella krav; IT-gruppen har hanterat icke funktionella krav. I varje grupp har upphandlingsansvariga deltagit för  6 maj 2010 Funktionella krav innebär kort sagt vad systemet skall göra. Sommerville (2004 s.


Hur få reda på om någon dött
befolkningen i kroatien

Funktionella krav på metadata: En undersökning av Dublin

Varför gör vi produkten? Funktionella. Vad skall den göra?

6 - modellering av icke-funktionella krav Flashcards by clara

Funktionella krav beskriver funktionaliteten hos det önskade systemet som oftast består av någon slags beräkning och resultat, given specifik indata. Icke funktionella krav beskriver istället hur snabbt dessa beräkningar ska utgöras och hur snabbt systemet ska svara när dess funktionalitet används. felaktiga krav för 56 procent av orsakerna. Även Sommerville (2004 s 121) konstaterar att otydlighet i kraven är orsaken till många mjukvaruutvecklingsproblem.

Nu finns resultaten från delprojekt 4 & 6 - Vägledning och funktionella krav publicerade på webben. Under rubriken Publicerade rapporter till höger hittar du Vägledning och funktionella krav, Leveranshandledning samt Slutrapport från delprojektet.